Team 4-6

Alla elever har en mentor som ansvarar för elevens individuella utvecklingsplan och utvecklingssamtal med föräldrar. Vi arbetar efter kursplanen i de olika ämnena och har stort fokus på att eleverna ska känna till målen. Vi vill också att eleverna ska vara delaktiga kring upplägg och hur de ska redovisa sina kunskaper i den löpande undervisningen. Vi arbetar för att öka elevernas medvetenhet för betyg och bedömning.

Sexans val är ett ämne där elever i åk 6 får en chans att fördjupa sig i något ämne som de är intresserade av, till exempel show och dans eller idrott och ledarskap. Skolans centrala läge är något vi flitigt utnyttjar i den dagliga verksamheten. Vi samarbetar med Tågaborgsskolan där eleverna har idrott, slöjd och hemskunskap. Deusstom har vi NO- samarbete med Miljöverkstaden, idrottsdagar i Pålsjö skog, ishallen och på Heden samt gör regelbundna besök på Stadsbibliotek, Stadsteatern och Skolbio.