Team 1-3

Alla eleverna har en mentor med ansvar för elevens individuella utvecklingsplan och utvecklingssamtal med föräldrar. Vi arbetar efter kursplanen i de olika ämnena och följer Helsingborgs stads tjänstegarantier gällande svenska årskurs 1 och matematik årskurs 2. Vi garanterar därmed att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår, och räkna efter sitt andra skolår.

Eleverna är delaktiga

Vi tycker även det är viktigt att varje elev känner till de nationella målen och är delaktiga i upplägget kring eget lärande. Vi arbetar med skoldagböcker och planeringsböcker för att synliggöra vad vi gjort och lärt oss under veckan. Varje elev har sin egen bok. Vi använder oss även av olika inspirationstillfällen med syfte att inspirera och ge intryck från nya miljöer. Lärandet sker inte bara i klassrummet utan även utanför skolan.