Fritidshem

Våra fritidshem finns för barn i förskoleklass i deras ordinarie lokaler.

För åk 1 och åk 2 på skolan och fritidsklubben för åk 3-6 i Vita Villan på övre våningen. Fritidshemmet nere på skolan har gemensamma lokaler med övrig skolverksamhet.

Fritids uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Vi arbetar med att barnen får utveckla sin sociala förmåga genom skapande arbetsformer, rörelse, lek och utevistelse. Vi pedagoger växlar mellan att vara medagerande, idégivande och stödjande.

I rummen finns olika lekmaterial och det styr var och med vem barnen leker med. Vi har till exempel ett byggrum, ett skaparrum, en ateljé, och utrymmen för utklädning och drama, utelek, spel och mera. Att arbeta med gemensamma aktiviteter främjar vi-känslan. Då vi har tillgång till flera lokaler har vi gjort det åskådligt för barnen genom en aktivitetstavla där barnen väljer i  vilket rum de vill leka.

Det finns en pedagog som är ansvarig för respektive grupp på fritids.