Förskoleklassen

Våra lokaler ligger mitt i ”gröna” Vikingsbergsparken i norra Helsingborg. Parken är en del av vår lärmiljö. I vårt team arbetar 46 elever. Gruppen är i sin tur indelad i fyra så kallade mentorsgrupper. Varje grupp har sitt eget rum där de startar dagen tillsammans med sin mentor. Veckan planeras i elevens skoldagbok och under fredagen utvärderar eleverna sin vecka och reflekterar över sitt lärande.

Så här ser vår inomhusmiljö ut:

 • Naturrum – där vi experimenterar och utforskar
 • Matterum – där vi erövrar de matematiska begreppen
 • Svenskarum – där vi inspireras till att bli språkligt medvetna
 • Byggrum – där vi bygger och konstruerar
 • Verkstad – där vi skapar med olika tekniker och med olika material
 • Musikrum – där vi spelar och sjunger tillsammans
 • Vi har även idrott på skolan

Vi arbetar efter följande fyra kärnvärden:

 • Viljan till förändring: Förskoleklassens arbete är till stor del att våga prova nya saker och tro att allt är möjligt.
 • Inspiration: Får vi av varandra och våra miljöer både ute och inne. I förskoleklassen finns möjlighet till att prova olika uttryckssätt som logiskt tänkande, musik, skapande och rörelse.
 • Nyfikenhet: Ser vi som vår drivkraft. I förskoleklassen provar vi på nya saker, utmanar, undersöker och spränger gränser.
 • Kommunikation: I förskoleklassen sker många olika möten. Med lusten och leken som drivkraft lär vi känna varandra, skolans värld och vår omvärld.