Undervisningen

På S:t Jörgens skola ser vi på eleven som en entreprenör.

Vi tror på ett stort mått av elevinflytande och att ta tillvara varje elevs egen kompetens. Inom givna ramar vill vi ge frihet för egna tankar och initiativ. Detta kan liknas vid entreprenörskap. Ett begrepp som innebär förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar samt att se möjligheter i utmaningar. Att ta tillvara dessa resurser hos både barn och vuxna passar lika bra i förskola och skola som i näringslivet, och ger eleverna en möjlighet att påverka innehållet.

Vi vill arbeta och utveckla skolan och lärandet genom att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. Då tror vi att eleverna utvecklar en god självkänsla, vilket ger förutsättningar för goda kunskapsresultat.