Undervisningen

På S:t Jörgens skola ser vi på eleven som en entreprenör.

Vi tror på ett stort mått av elevinflytande och att ta tillvara varje elevs egen kompetens. Vi har även organiserat vår undervisning lite annorlunda. Vi arbetar gränsöverskridande och ämnesöverskridande i team och basgrupper.

Vår organisation är uppbyggd kring team och basgrupper. Teamen ansvarar för alla elevers lärande och resultat och skulle kunna jämföras med ett vanligt arbetslag. Våra team- och utvecklingsledare ingår i områdets ledningsgrupp och är länken mellan skolledning och personal. De finns även tillgängliga i det dagliga arbetet.

På S:t Jörgens skola har vi basgrupper istället för klasser. Vi vill att alla elever ska uppleva en gemenskap och arbeta med varandra i olika konstellationer. En basgrupp består av cirka 40 elever och använder sig av två till tre klassrum.

Eleven som entreprenör

Inom givna ramar vill vi ge frihet för egna tankar och initiativ. Detta kan liknas vid entreprenörskap. Ett begrepp som innebär förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar samt att se möjligheter i utmaningar. Att ta tillvara dessa resurser hos både barn och vuxna passar lika bra i förskola och skola som i näringslivet, och ger eleverna en möjlighet att påverka innehållet.

Vi vill arbeta och utveckla skolan och lärandet genom att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. Då tror vi att barnen/eleverna  utvecklar en god självkänsla, vilket ger förutsättningar för goda kunskapsresultat.