Kamratskap

Vi vill att alla elever på S:t Jörgen ska uppleva en trygg och positiv miljö för lärande och utveckling.

För att uppnå detta arbetar vi förebyggande med kamratstödjande insatser och aktiviteter. På S:t Jörgen arbetar vi för att alla barn och vuxna ska bli sedda och respekterade. Vi tycker det är oerhört viktigt med goda relationer och bra kamratskap. Därför börjar vi alltid höstterminen med en gemensam period då vi satsar mycket på just kamratskap. Under den här perioden gör vi en rad olika övningar som syftar till att främja nya relationer och öka barnens samarbetsförmåga.

Under läsåret arrangeras även friluftsdagar, temadagar och idrottsdagar som är gemensamma för hela skolan. Dessa bidrar till ”vi-känslan” som vi tycker är så viktig för att eleverna skall känna sig trygga med varandra. Utöver detta är alla eleverna på vår skola även med i olika typer av faddersystem där de större barnen ansvarar för och hjälper de yngre barnen.

Vi hjälps åt för ökad trygghet

Vi har även tagit fram några ordningsregler för skolan för att öka tryggheten.

  • Nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering, trakasserier och mobbning, enligt Olweus programmet.
  • Vi är rädda om vår miljö, vid skadegörelse kontaktas hemmet och förälder ersätter för skada som uppstått.
  • Personal tar hand om föremål som stör skolverksamheten eller om föremålet utgör fara för säkerheten.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda inomhus om den inte behövs i skolarbetet. Detta gäller elever i åk 4-6, elever i åk 1-3 använder ej mobiltelefoner under skoltid/fritidstid.

Program mot mobbning

På S:t Jörgens skola arbetar vi enligt Olweusmetoden för att motverka all form av mobbning. Olweus är ett program på flera nivåer och i flera delar, som utvecklats för att minska mobbningsproblem på skolorna. Modellen används på alla Helsingborgs kommunala grundskolor. Vår personal har genomgått en utbildning i metoden. Varannan vecka har vi även Olweusråd där eleverna är delaktiga i det viktiga förebyggande arbetet mot mobbning.

I mars 2015 blev S:t Jörgens skola Olweuscertifierad. Läs mer här.