Hälsa och miljö

Vi är den hälsofrämjande skolan och jobbar mycket med hälsa och livsstil.

För vårt arbete har vi fått certifieringen Grön Flagg. Vi är även den första skolan i Helsingborg som har blivit Hälsodiplomerade.

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering som finns i över 50 länder runtom i världen. Grön Flagg bygger på barn och ungas inflytande där elevernas idéer och nyfikenhet styr innehållet. Områdena som man kan välja att fördjupa sig i är klimat och energi, konsumtion, kretslopp, livsstil och hälsa, närmiljö och vattenresurser. Skolans Miljöråd och Må bra råd arbetar tillsammans med Grön Flagg.