Elevinflytande

På S:t Jörgen är ditt inflytande som elev viktigt. Du ska känna att du är delaktig under hela skoldagen, dels under ditt arbete men även vad gäller andra saker som berör dig och bidrar till att din skoltid blir så bra som möjligt.

Genom våra olika råd, såsom elevråd, biblioteksråd, it- råd, fritidsråd och miljö- och må bra-råd får du som elev möjlighet att under demokratiska former påverka din vardag. De olika råden träffas en stående tid varje månad under ledning av en ansvarig pedagog. Varje möte är väl förberett och vi följer upp dem i form av protokoll och att ansvarig elev berättar om mötet. Uppföljningen av det beslutade är mycket viktig.

Elevråd

På elevrådet samlas två elever från varje basgrupp samt ansvarig pedagog. Vi diskuterar olika saker som har tagits upp i basgrupperna, samt önskemål och synpunkter. I elevrådet bestäms bland annat utflykter och aktiviteter där hela skolan är inblandad. På varje elevråd skrivs ett elevrådsprotokoll som sedan skickas ut till alla elever på skolan.

IT-råd

IT-rådet representeras av två elever från varje basgrupp. På IT-rådet diskuterar vi det som är aktuellt för eleverna inom data. Finns det något som saknas på våra datorer? Vad ser eleverna för användning av datorer i lärosyfte? Vilka program är önskvärda? Fungerar allt som det ska? Hur kan eleverna använda smartboarden? Hur kan vi utveckla IT inom vårt skolområde? Gruppen diskuterar och skriver ner frågor som de tar med sig tillbaka till basgrupperna för att sedan analysera svaren i nästa IT-rådsmöte.

Miljö- och må bra-råd

Miljö- och må bra-rådet träffas  för att diskutera miljön på skolan och hur vi sopsortera, vad vi kan göra för att det ska bli bättre och hur vi kan dra ner på användning av energin. Vi vill att det ska skapas ett ”tänk” som gör hälsa och livsstil till ett sätt att vara, i skolan, på fritiden och tillsammans med familjen. Det är två barn från varje årskurs 1-6.
Läs mer om vårt miljöarbete.

Fritidsråd

På S:t Jörgens skola har vi ett fritidsråd, där barnen från båda fritidshemmen är representerade. På våra möten får barnen vara med och diskutera, tycka till och ha idéer om fritids. Efter våra möten får barnen förmedla vad vi pratat om till sina basgruppskamrater, ta med eventuella frågor och dylikt. Tanken är att barnen ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka verksamheten.

Biblioteksråd

Biblioteksrådet består av två representanter från varje basgrupp samt ansvariga pedagoger. Vi diskuterar olika saker som har tagits upp i basgrupperna som rör läsning och böcker. Vi ger varandra boktips, planerar läsdagar och ansvarar för vårt eget ”bibliotek” i Vita Villan. På varje biblioteksråd skrivs ett protokoll som sedan skickas ut till alla elever på skolan, samt läggs ut på Fronter.