Så blir vi bättre

S:t Jörgens skola har flera gånger blivit granskad enligt Qualismodellen. 2009 fick skolan i certifieringen 121 av 126 möjliga poäng, vilket var den högsta poäng av samtliga granskade skolor i landet. December 2013 gjordes en ny granskning som än en gång visade att skolan befinner sig i toppen.

Den senaste granskningsrapporten (2013) slår fast att ”detta är skolans tredje granskning enligt Qualis kvalitetssäkringssystem och den mycket väl fungerande verksamheten gör att skolan når 109 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga kvalitetsområden. Skolan blir därför fortsatt certifierad med mycket god marginal”.

Qualis lyfter fram den starka organisationen, den tydliga kommunikationen både internt och externt och bra resursutnyttjande som framgångsfaktorer. ”Gemensamt för att S:t Jörgens skola lyckas så väl inom dessa områden är det mycket goda samarbete och klimat som råder bland ledning, personal och elever. Klimatet är öppet och det finns en stor flexibilitet och vilja att prova nya vägar och arbetsmetoder. Samtidigt arbetar skolan systematiskt med att utvärdera sin verksamhet. Detta sätt att arbeta är en framgångsfaktor också vad gäller övriga områden.”, står det i rapporten.

För skolans rektor Yvonne Jönsson är trygghet och trivsel en av de viktigaste parametrarna för att skapa en bra lärandemiljö.
– Det gäller att skapa ett vinnande lag, där även de elever som inte alltid känner sig på topp får vara delaktiga. Förutsättningarna för att lära sig att utvecklas är att ha god trygghet och trivsel. Qualis-utmärkelsen är ett kvitto på att vi gör rätt saker när det gäller att höja och bibehålla kvalitet.

– Kärnan är det goda samarbetet mellan personal och elever på skolan. Hade vi inte haft det så hade vi inte legat på topp, säger rektor Yvonne Jönsson.