Lärande med sikte på toppresultat

”Lärande med sikte på toppresultat” - vår pipeline

Höga positiva förväntningar

 •  tilltro till kompetenta barn, föräldrar och pedagoger
 •  delaktighet och engagemang hos alla
 •  ger goda resultat som följs upp, behålls och förbättras

Se möjligheter

 • stärka barnens självkänsla och deras förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar, entreprenöriellt lärande
 • ta tillvara barnens nyfikenhet, vilket ökar deras inspiration och kunskaper
 • bästa möjliga pedagogiska arbete med de resurser som finns tillgängliga i personal och lokaler
 • ett kollektivt lärande

Ledarskap i alla sammanhang

 • ett tydligt ledarskap med gemensam syn på uppdraget
 • ledarskap på alla nivåer

Trygghet och trivsel

 • gemensam värdegrund som genomsyrar hela verksamheten
 • tillåtande klimat
 • förtroende och ömsesidig respekt

Miljö som inspirerar till lek, skapande och lärande

 • tydlig, genomtänkt och tillgänglig
 • närmiljön med parker, skog, strand och stad
 • flexibel lärmiljö

Reflektion

 • avsätta tid för reflektion i vardagen för både barn och vuxna
 • regelbundet efter avslutade projekt, arbetsområde och tema

Nöjda kunder

 • öppen kommunikation
 • god image
 • tydligt koncept