Koncept S:t Jörgen

Vi tror på en skola där våra kärnvärden nyfikenhet, inspiration, kommunikation och viljan till förändring har en central roll i det dagliga arbetet.

Varje dag är fylld av möten – möten som ska präglas av ömsesidig respekt för varandra. Våra barn ska uppleva en trygg och lärande miljö. Varje möte är ett tillfälle att utvecklas och att se nya möjligheter för kunskap och lärande i alla former.

Det är viktigt att stärka barnens självkänsla och deras förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar. Tilltro till den egna förmågan är viktig. Vi vill att alla ska känna delaktighet och engagemang och det skapar vi genom att ha höga förväntningar på alla i vår verksamhet.

Ny dag – nya möjligheter

Vår skola står för hög kvalité och den vill vi behålla och utveckla genom ett gemensamt arbete. Det är tillsammans i våra team som vi kan skapa de bästa förutsättningarna för era barn i vår skola.

Grunden för detta är en gemensam värdegrund och syn på uppdraget som genomsyrar den dagliga verksamheten, Helsingborgs stads skolors vision ”Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar” och Koncept S:t Jörgen. Vi har hög tilltro till kompetenta barn och pedagoger där alla tar aktivt ansvar för sin del av lärandet och ser varje dag som en dag fylld av nya möjligheter.

God kvalitet – lärande med sikte på toppresultat

God kvalitet i skolan går att avläsa i mötet mellan elev, föräldrar och skolans personal samt i elevernas resultat. Miljön i skolan ska vara genomtänkt och ordnad så att den inspirerar till lärande, skapande och lek. För alla elever, föräldrar och personal i vår skola ska koncept S:t Jörgen vara synligt i den dagliga verksamheten.

Vår organisation är uppbyggd kring team som tar ansvar för elevernas lärande och resultat, samt prioriterar och fördelar arbetet. Våra teamledare ingår i skolans ledningsgrupp och är länken mellan skolledning och personal. De finns tillgängliga i det dagliga arbetet.

Inom givna ramar vill vi ge frihet för egna tankar och initiativ, detta kan liknas vid entreprenörskap. Ett begrepp som innebär förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar samt att se möjligheter i utmaningar. Att ta vara på dessa resurser hos både barn och vuxna passar bra i skolan och ger en möjlighet att påverka innehållet.

Vi vill utveckla vår skola genom att vi skaffar, skapar och omvandlar det som behövs i kompetensutveckling för att åstadkomma önskvärda resultat utifrån uppsatta mål. Vi ser en öppen kommunikation med föräldrarna som en viktig del för att vi ska lyckas med att utveckla skolan, en del i koncept S:t Jörgen för att skapa nöjda kunder.