Om oss

På S:t Jörgens skola kan du gå från förskoleklass till årskurs 6. Här känner alla varandra och vi ser till att få många gemensamma upplevelser. Tillsammans arbetar vi med trygghet och trivsel, vår lärmiljö samt med hälsa och livsstil.

Hos oss är skolmiljön väldigt viktig. För våra 6-åringar finns S:t Jörgens förskoleklass som är inrymd i Vita villan (fd Vikingsbergs konstmuseum) i den vackra Vikingsbergsparken. Skolans centrala läge med närhet till såväl strand, park, skog som till kulturaktiviteter utnyttjas flitigt. Vi är den hälsofrämjande skolan och jobbar mycket med hälsa och livsstil.

Vår organisation är uppbyggd kring team och basgrupper. Teamen ansvarar för alla elevers lärande och resultat och skulle kunna jämföras med ett vanligt arbetslag. Våra teamledare ingår i skolans ledningsgrupp och är länken mellan skolledning och personal. De finns även tillgängliga i det dagliga arbetet.

På S:t Jörgens skola har vi basgrupper istället för klasser. Vi vill att alla elever ska uppleva en gemenskap och arbeta med varandra i olika konstellationer. En basgrupp består av cirka 50 elever och använder sig av tre klassrum.