Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Du är självklart välkommen på de föräldramöten som vi anordnar, men du kan även engagera dig i S:t Jörgens skolråd.

På S:t Jörgens skola har vi föräldramöte en gång per termin. Här tar vi upp information om vad som händer och sker i skolan. Vi avslutar oftast föräldramötena med ett diskussionsforum där föräldrar får diskutera med oss pedagoger samt sinsemellan.

Skolrådet

Skolrådet är en länk mellan dig som föräldrar och skolan och har en rådgivande funktion med syftet att påverka och förbättra. Rådet fungerar även som bollplank för skolledning. Varje basgrupp har två föräldrarepresentanter i rådet som du som är förälder kan vända dig till med frågor, klagomål, beröm, idéer och förslag. Representanternas e-postadresser finns på veckobreven som varje elev får med sig hem.

Förutom föräldrarepresentanter består skolrådet av skolledning och en lärarrepresentant från varje team på skolan. Skolrådet träffas cirka en gång per termin.

Vill du vara med i skolrådet?

Om du är intresserad av att vara representant för just din basgrupp så kontakta basgruppsansvarig. Representant utses i regel vid läsårets första föräldramöte.